Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa (...) jeśli naprawdę żałujemy za swoje grzechy i mamy postanowienie nie obrażać Pana więcej, On przywraca nam dawną swoją przyjaźń i na nowo daje nam łaski, które przedtem dawał, a nieraz i dużo większe, jeśli ktoś gorącą swoją skruchą na to zasłużył. "

św. Teresa od Jezusa

Kochani nasi Przyjaciele!

Obecny rok rozpoczęłyśmy w klimacie eschatologicznym. „Chrystus uczy chrześcijan takiego właśnie patrzenia na wydarzenia historii… w perspektywie wyznaczonej przez spojrzenie wiary w przyszłość… W świetle tajemnicy paschalnej Kościół przygotowuje i przeżywa każdy etap swojej ziemskiej pielgrzymki… Chrystus mówi o przemijaniu nieba i ziemi. «Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą» (Mk 13,31). Przemija postać tego świata, ale nie przemija słowo Boże. To przeciwstawienie jest bardzo wymowne. Nie przemija Bóg i to, co od Niego pochodzi. Nie przemija też ofiara Chrystusa, o której czytamy w Liście do Hebrajczyków. Jezus Chrystus «złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy» (por. Hbr 10,12); i dalej: «Jedną (...) ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani» (10,14).” Św. Jan Paweł ll (homilie).

Na przełomie grudnia i stycznia towarzyszyłyśmy naszej 85-letniej siostrze Wiesławie w Jej chorobie (po złamaniu kości udowej) i umieraniu - w przemijaniu ziemskiego pielgrzymowania. Był to czas wyjątkowy – bogaty w łaski Pana. Doświadczyłyśmy tego, jak Niebo łączy się z ziemią, jak piękne jest spotkanie Oblubieńca z oblubienicą, spragnioną Jego obecności i bliskości.

Dla naszej wspólnoty były to prawdziwe wielkie rekolekcje. Jak trafnie zauważył ks. bp Romuald Kamiński w swej homilii podczas Mszy Świętej żałobnej: „poprzez śmierć pierwszej siostry, historia waszej młodej wspólnoty dopełniła się…”. Ufamy, że mamy teraz „swojego człowieka” w Niebie i radujemy się tą nadzieją. Polecamy naszą zmarłą siostrę Waszym modlitwom.

Jak pisałyśmy w poprzednim liście, przeżywamy obecnie w Karmelu Jubileusz 500-lecia narodzin Św. Teresy od Jezusa. 28 marca – Dzień Urodzin Świętej przeżyjemy niezwykle uroczyście. Msza Święta pod przewodnictwem ks. Bpa Jerzego Mazura odbędzie się o godz. 9.00. W przeddzień planujemy wieczór adoracji i uwielbienia. W tym roku tak szczególnie pochylamy się indywidualnie i wspólnotowo nad tekstami naszej wielkiej Świętej, poza tym codziennie śpiewamy jeden z Jej utworów.

Planujemy też artystycznie uczcić ten niezwykły czas. Nasz Nowicjat zaangażował całą swoją młodzieńczą energię i talenty: postulantka Małgorzata maluje obraz Św. Teresy (na podstawie obrazu Rubensa), trwają również prace nad rzeźbą Świętej Teresy, która zostanie umieszczona w ogrodzie przy studni „Samarytanki”. S. Katarzyna przygotowuje projekt architektury ogrodowej wokół tejże studni. Dzięki pomocy naszych licznych bliskich przyjaciół dodatkowo - z okazji Roku Życia Konsekrowanego - pracujemy nad wydaniem płyty z utworami naszej s. Agnieszki.

Na budowie dzięki łagodnej zimie, a przede wszystkim dzięki Waszemu życzliwemu wsparciu, od połowy stycznia nieprzerwanie trwają prace montażowe. Udało się szczęśliwie dokończyć montaż instalacji elektrycznej oraz poprowadzić instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Obecnie przygotowujemy się do zalewania posadzki na wszystkich kondygnacjach. Przed nami jeszcze sporo prac wykończeniowych, ale ufamy Opatrzności Bożej, że całość tego dzieła uda się małymi kroczkami posuwać do przodu.

Dziękujemy za Waszą wierną pamięć o nas, za każdy gest miłości i dobroci. To dzięki Waszej pięknej i wiernej przyjaźni możemy kontynuować budowę Klasztoru. Dziękujemy Dobremu Bogu za Was, ilekroć spojrzymy na nasz DOM i ogród. Gdy podziwiamy rozległe pola rozciągające się wokół, mamy świadomość, że nie tak dawno, te malownicze pola z pagórkami były na miejscu, gdzie obecnie mieszkamy. Dziękujemy za Waszą przeogromną ofiarność. Wszystkie Wasze intencje niesiemy w swoich sercach i obejmujemy swoją modlitwą.

Siostry Karmelitanki Bose z Ełku