Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Czy sądzicie, że On milczy, choć głosu Jego nie słyszymy? Mówi, owszem, i bardzo wyraźnie, do serca, gdy my z serca się modlimy. "

św. Teresa od Jezusa

s.Maria Wiesława od Trójcy Przenajświętszej11 stycznia 2015 roku w Święto Chrztu Pańskiego odeszła do Pana nasza kochana siostra Maria Wiesława od Trójcy Przenajświętszej (Wiesława Kotlińska).

Trzy ostatnie lata swego życia spędziła w naszej młodej wspólnocie w Ełku. Pragnęła ją współtworzyć i budować razem z nami na większą chwałę Bożą.

W naszej pamięci pozostanie zawsze jako osoba nieustannej modlitwy, niespożytej energii i determinacji w realizacji spraw, które uważała za ważne. Odznaczała się wielką wrażliwością na piękno. Siostra była niezwykle utalentowana artystycznie. Dzięki potężnej sile woli, mimo utraty sił fizycznych, do końca dbała, by nie być bezczynną.

Uwielbiała śpiew, często przy okazji różnych uroczystości śpiewała nam melodie gregoriańskie, tradycyjne i dzisiaj już zapomniane pieśni. Przechowywała ich w swojej pamięci tysiące. Tradycją stało się odśpiewanie radosnej piosenki z okazji imienin każdej z nas. Będziemy z wdzięcznością wspominać wieczornice przygotowane przez siostrę Wiesławę, często patriotyczne, jej opowieści z czasów wojny, jej wspomnienia o ks. Kardynale Stefanie Wyszyńskim i wiele innych, którymi chętnie się dzieliła. W codziennym obyciu zdawała się być dość surowa i zachowująca dystans. Dzieląc się wspomnieniami, recytując wiersze czy śpiewając, odkrywała swoją miłość do nas.

Czytaj więcej...

Siostry klauzurowe zawsze wspierają modlitwą tych, którzy jej potrzebują, jednak teraz modlitwie tej nadają specjalne znaczenie i organizują ją tak, by nie było w niej przerwy. Klasztory kontemplacyjne w Polsce rozpoczęły ”Sztafetę modlitwy”.

Przez całą dobę, dzień po dniu, aż do 2 lutego 2016 roku każdy klasztor – według ustalonej kolejności – podejmie modlitwę, którą siostry obejmą Kościół i świat. – Będzie to coś w rodzaju modlitewnego dyżuru, polegającego na trwaniu przed Bogiem w imieniu własnym oraz wszystkich ludzi – dziękowaniu za otrzymane łaski i polecaniu Mu wszystkich spraw – trudnych i radosnych, bolesnych i pięknych – tego, co niesie życie i co objąć można pełną miłości modlitwą – tłumaczy s. M. Weronika Sowulewska OSBCam, przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce.

Czytaj więcej...

Na prośbę prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. João Braz de Aviz Penitencjaria Apostolska w dniu 23 listopada ogłosiła odpusty udzielone przez Ojca Świętego Franciszka członkom instytutów życia konsekrowanego oraz innym wiernym z okazji rozpoczętego 30 listopada br. Roku Życia Konsekrowanego. Jest to odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), który można ofiarować za zmarłych w czyśćcu aż do 2 lutego 2016 r., tj. do zakończenia Roku Życia Konsekrowanego.

Uzyskać go mogą wszyscy, którzy w Rzymie pobożnie uczestniczyć będą w międzynarodowych spotkaniach i uroczystościach z okazji tego roku oraz przynajmniej przez odpowiedni okres czasu pobożnie rozważą prawdy wiary, co powinno być zakończone Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary w jakiejkolwiek uznanej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Czytaj więcej...

List Apostolski Ojca Świętego Franciszka do wszystkich Osób Konsekrowanych

z okazji Roku Życia Konsekrowanego

Najdrożsi kobiety i mężczyźni konsekrowani!

Piszę do was jako Następca Piotra, któremu Pan Jezus powierzył zadanie umocnienia swoich braci w wierze (Łk 22,32), i piszę do was, jako wasz brat, konsekrowany Bogu, podobnie jak i wy.

Razem dziękujemy Ojcu, który nas powołał do pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeństwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi oraz wlał w nasze serca Ducha Świętego, dającego nam radość i sprawiającego, że świadczymy całemu światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu.

Odpowiadając na odczucia wielu z was oraz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z okazji 50. rocznicy Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, która w rozdziale VI mówi o zakonnikach, a także dekretu Perfectae caritatis o odnowie życia zakonnego, postanowiłem ogłosić Rok Życia Konsekrowanego. Rozpocznie się on 30 listopada bieżącego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, a skończy się w święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni, 2 lutego 2016 r.

Czytaj więcej...